مشاوره‌ آنلاین

Card image

دارالترجمه اسپانیایی رویال پرشین

فرهنگ در اسپانیا

آب و هوای متنوع اسپانیا و رابطه آن با فرهنگ های مختلف، کاراکتر مردمان آن را شکل داده است. در واقع باید از مردم اسپانیا تحت عنوان مردمان نام برد. تعدادی از ۱۷ منطقه خود مختار اسپانیا از نظر تفکر و آزادی نسبی از دخالت های دولت مرکزی کاملاً مستقل هستند و همین ترکیب است که باید ایجاد ناسیونالیسم منطقه ای شده که بین کاتالان ها و باسک ها بیشتر از سایر مناطق دیده می شود. این مسئله بیش از همه در چشم بازدید کنندگان در ابعاد استفاده از زبان های محلی به جای اسپانیایی کاستیلی مشهود است. در حقیقت، تنها حدود ۶۰ درصد اسپانیایی ها از کاستیلی به عنوان زبان اول استفاده می کنند فرهنگ اسپانیا فرهنگ اسپانیا حتی با اینکه مناطق از نظر آداب و رسوم تفاوت بسیاری با هم دارند، به طور کلی دارای یک سبک زندگی اسپانیایی مشترک هستند. این سبک زندگی شامل عشق به کودکان، ایثار در خانواده و بین دوستانه و زندگی اجتماعی باز و آزاد با دور هم جمع شدن به همراه غذا و نوشیدنی خوب است. بطور کلی، اسپانیولی ها مردمان شادی هستند که به ادب، با یکدیگر و غریبه ها، اهمیت زیادی می دهند. اسپانیا محل تلاقی فرهنگ های اسلامی، رومی و مسیحی بوده است. و در قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی اوج تمدن اسپانیا از نظر سیاست، ادبیات، هنر، حقوق و علوم بوده است. که بارزترین نویسنده این دوران میگوئل سروانتس بود. که اثر جاودانه رمان دن کیشوت را از خود برجای گذاشت.

Card image

فرهنگ گاو بازی در اسپانیا

آب و هوای متنوع اسپانیا و رابطه آن با فرهنگ های مختلف، کاراکتر مردمان آن را شکل داده است. در واقع باید از مردم اسپانیا تحت عنوان مردمان نام برد. تعدادی از ۱۷ منطقه خود مختار اسپانیا از نظر تفکر و آزادی نسبی از دخالت های دولت مرکزی کاملاً مستقل هستند و همین ترکیب است که باید ایجاد ناسیونالیسم منطقه ای شده که بین کاتالان ها و باسک ها بیشتر از سایر مناطق دیده می شود. این مسئله بیش از همه در چشم بازدید کنندگان در ابعاد استفاده از زبان های محلی به جای اسپانیایی کاستیلی مشهود است. در حقیقت، تنها حدود ۶۰ درصد اسپانیایی ها از کاستیلی به عنوان زبان اول استفاده می کنند فرهنگ اسپانیا فرهنگ اسپانیا حتی با اینکه مناطق از نظر آداب و رسوم تفاوت بسیاری با هم دارند، به طور کلی دارای یک سبک زندگی اسپانیایی مشترک هستند. این سبک زندگی شامل عشق به کودکان، ایثار در خانواده و بین دوستانه و زندگی اجتماعی باز و آزاد با دور هم جمع شدن به همراه غذا و نوشیدنی خوب است. بطور کلی، اسپانیولی ها مردمان شادی هستند که به ادب، با یکدیگر و غریبه ها، اهمیت زیادی می دهند. اسپانیا محل تلاقی فرهنگ های اسلامی، رومی و مسیحی بوده است. و در قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی اوج تمدن اسپانیا از نظر سیاست، ادبیات، هنر، حقوق و علوم بوده است. که بارزترین نویسنده این دوران میگوئل سروانتس بود. که اثر جاودانه رمان دن کیشوت را از خود برجای گذاشت.

Card image

☆با رویال پرشین کیفیت،دقت و سرعت را تجربه کنید☆