مشاوره‌ آنلاین

Card image

زبان اسپانیایی

تاریخچه زبان اسپانیایی

در سال ۱۹۹۹، اسپانیایی زبان مادری ۳۵۸ میلیون نفر و مجموعاً ۴۱۷ میلیون گویشور بوده‌است.در حال حاضر این ارقام به ۴۰۰و ۵۰۰ میلیون نفر افزایش یافته‌اند. در ایالات متحده آمریکا حدود ۱۶ درصد جمعیت به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند و زبان اسپانیایی زبان دوم کشور است.

Card image

زبان اسپانیایی

در سال ۱۹۹۹، اسپانیایی زبان مادری ۳۵۸ میلیون نفر و مجموعاً ۴۱۷ میلیون گویشور بوده‌است.در حال حاضر این ارقام به ۴۰۰و ۵۰۰ میلیون نفر افزایش یافته‌اند. در ایالات متحده آمریکا حدود ۱۶ درصد جمعیت به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند و زبان اسپانیایی زبان دوم کشور است

Card image

زبان اسپانیایی

علت گسترش زبان اسپانیایی در قاره های آمریکای جنوبی و مرکزی، مستعمره سازی و سلطه پانصد ساله کشور اسپانیا بر غرب نیمکره جنوبی بوده است به طوری که امروزه بیش از 350 میلیون نفر در دنیا اسپانیایی را زبان اول خود می دانند و 40 میلیون نفر دیگر اسپانیایی را به عنوان زبان دوم به کار می برند. در حدود 17 میلیون نفر از مردم ایالات متحده و برخی از جوامع در کانادا، مراکش و فیلیپین نیز به زبان اسپانیایی صحبت می کنند و این زبان به عنوان یکی از شش زبان رسمی در سازمان ملل پذیرفته شده است. اولین رمان مدرن دنیا «دن کیشوت» به زبان اسپانیایی نوشته شده است و شعر و ادبیات آمریکای لاتین یکی از مهمترین شاخه های ادبی دنیا را تشکیل می دهد. همچنین با توجه به روابط حسنه ایران با کشور اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین، زبان اسپانیایی در سال های اخیر موقعیت اقتصادی و سیاسی پر اهمیت تری پیدا کرده است

☆با رویال پرشین کیفیت،دقت و سرعت را تجربه کنید☆