مشاوره‌ آنلاین

Card image

دارالترجمه اسپانیایی رویال پرشین

نرخنامه دارالترجمه رویال پرشین

نوع سند

انگلیسی

اسپانیایی

ريزنمرات دانشگاه (هرترم) ۳۲/۰۰۰ تومان ۳۸/۰۰۰ تومان‌
كارت شناسايي ۴۰/۰۰۰ تومان ۶۰/۰۰۰ تومان‌
كارت معافيت ۴۰/۰۰۰ تومان ۶۰/۰۰۰ تومان‌
كارت ملي ۴۰/۰۰۰ تومان ۵۰/۰۰۰ تومان
شناسنامه مجرد ۵۰/۰۰۰ تومان‌ ۶۰/۰۰۰ تومان‌
ابلاغيه، اخطار قضايي .هر خط توضیحات ۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۰/۰۰۰تومان
برگه مرخصي کوچک‌ ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۸۰/۰۰۰ تومان
توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي) هر سطر توضیحات ۲/۰۰۰ تومان ۷۰/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
جواز اشتغال به كار - هر سطر توضیحات ۲۰۰۰ تومان ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
دفترچه بيمه ۶۰/۰۰۰ تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال) ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
سند تلفن همراه ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
كارت بازرگاني هوشمند ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
كارت عضويت نظام مهندسي ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
كارت نظام پزشكي ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
كارت پايان خدمت ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
گزارش ورود و خروج از كشور هر سطر توضیحات ۲/۰۰۰ تومان ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
گواهي اشتغال به تحصيل هر سطر توضیحات ۲۰۰۰ تومان ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
گواهي تجرد، تولد، فوت ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
گواهينامه رانندگي ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۵/۰۰۰ تومان
گواهي ريز نمرات دانشگاهي ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
گواهي عدم خسارت خودرو(نيم برگ) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
گواهي عدم سوءپيشينه ۶۰/۰۰۰ تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
گذرنامه (بدون رواديد) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
اساسنامه ثبت شركتها فرمي(هر صفحه) ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
انواع قبض ( پرداخت بيمه، آب، برق و گاز) ۶۰/۰۰۰تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
برگ تشحيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
برگ سهام ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
سابقه بيمه تامين اجتماعي هر صفحه و کمتر از ۱۰ ردیف ۷۲/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان
پروانه دائم پزشكي ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
پروانه نشر و انتشارات ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۰/۰۰۰ تومان
پروانه وكالت ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۰/۰۰۰ تومان
پرينتهاي بانكي كوچك (تا 10 سطر) ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
تقدير نامه و لوح سپاس ، حكم قهرماني (كوچك) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
جواز دفن ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۰۸/۰۰۰تومان
جواز كسب پشت و رو ۱۱۰/۰۰۰ ۱۳۸/۰۰۰
ريز مكالمات تلفن (هر صفحه) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
سر فصل دروس (هر صفحه) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
سند وسائط نقليه سبك ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
فيش حقوقی به ازای هر آیتم ۶۰۰ تومان‌ ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
كارت مباشرت بدون ترجمه پشت صفحه ۶۰/۰۰۰ تومان‌ ۹۰/۰۰۰ تومان
كارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه) ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان
كارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن ۶۰/۰۰۰ تومان‌ ۷۲/۰۰۰ تومان
گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
گواهي بانكي يا سپرده بانكي ۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۷۲/۰۰۰ تومان
گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
گواهي فني و حرفهاي (يك رو) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
انواع گواهی شغلی و تحصیلی ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۰/۰۰۰ تومان
ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر) ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۰/۰۰۰ تومان
حكم افزايش حقوق، حكم بازنشستگي ۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۷۲/۰۰۰ تومان
آگهي تأسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
اجاره نامه، مبایعنامه محضري (هر صفحه) ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان
اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه) ۹۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۰۸/۰۰۰تومان
بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
ترازنامه شركتها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه) ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۰/۰۰۰ تومان
تقديرنامه، لوح سپاس و حكم قهرماني ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه) ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان
پروانه دفترچهاي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
پروانه مهندسي (هر صفحه) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
پرينتهاي بانكي هر ۱۰ سطر ۸۰/۰۰۰ تومان ۹۶/۰۰۰ تومان
حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني ۱۳۸/۰۰۰ تومان ۱۶۸/۰۰۰ تومان
دفترچه بازرگاني ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان
روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان
فيش حقوقي (بزرگ) ۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۸/۰۰۰ تومان
قرارداد استخدامي (هر صفحه) ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان
كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه) ۱۱۰/۰۰۰ تومان‌ ۱۴۸/۰۰۰ تومان
گواهي پزشكي ، گزارش پزشكي ، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
گواهي حصر وراثت ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
مبايعه نامه و اجاره نامه با كد رهگيري ، هر صفحه ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
موافقت اصولي ۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۷۲/۰۰۰ تومان
دفترچه وكالت ۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۷۲/۰۰۰ تومان
اوراق محضري (تعهدنامه، رضايتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه) ۱۵۸/۰۰۰ تومان ۱۹۸/۰۰۰‌تومان‌
برگ سبز گمركي (هر صفحه) ۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۴۸/۰۰۰ تومان
برگ نظريه كارشناسي ملك ۱۳۸/۰۰۰ تومان ۱۶۸/۰۰۰ تومان
پروانه بهره برداري هر صفحه ۱۲۸/۰۰۰ تومان ۱۵۸/۰۰۰ تومان
جواز و پروانه تأسيس ۱۲۸/۰۰۰ تومان ۱۵۸/۰۰۰ تومان
سند ازدواج يا رونوشت آن ۱۵۸/۰۰۰ تومان ۱۸۸/۰۰۰‌تومان‌
سند وسائط نقليه سنگين - هر سطر توضیحات ۲۰۰۰ تومان‌ ۱۳۸/۰۰۰ تومان ۱۶۸/۰۰۰ تومان
سند مالكيت دفترچه ایی - هر سطر توضیحات ۲۰۰۰ تومان ۱۵۸/۰۰۰ تومان ۱۸۸/۰۰۰‌تومان‌
قيم نامه (هر صفحه) ۱۴۸/۰۰۰ تومان ۱۷۲/۰۰۰ تومان
گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف ۱۳۸/۰۰۰ تومان ۱۵۸/۰۰۰ تومان
ماليات بر ارث (هر صفحه) ۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۶۸/۰۰۰ تومان
وكالتنامه A 4 ۱۶۸/۰۰۰ تومان ۱۹۸/۰۰۰ تومان
اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شركت ، شركتنامه - هر صفحه ۱۴۰/۰۰۰ تومان ۱۶۸/۰۰۰ تومان
اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه) ۱۷۲/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ تومان
سند طلاق يا رونوشت آن ۱۵۸/۰۰۰ تومان ۱۸۸/۰۰۰‌تومان‌
سند مالكيت تک برگ ۱۷۲/۰۰۰ تومان ۲۱۸/۰۰۰ تومان
قرارداد (هر صفحه) ۲۰۰/۰۰۰ تومان ۲۴۸/۰۰۰ تومان
وكالتنامه بزرگ محضری ۲۰۰/۰۰۰ تومان ۲۴۸/۰۰۰ تومان
ریز نمرات دبیرستان ،پیش دانشگاهی هر ترم ۳۰/۰۰۰ تومان ۴۲/۰۰۰ تومان

تبصره 1: در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ ۲۵/۰۰۰ تومان به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود

الف- هزينه هاي دفتري (كپي، پلمب و ...)

ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد ۱/۵۰۰ تومان

پ - ترجمه هر انتقال در سند ملك ۱۲/۰۰۰ تومان

تبصره 2: براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه ۶/۰۰۰ تومان به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده مي شود

تبصره 3: هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25% هزینه می باشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب مي شود.

تبصره 4- هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي ۱/۵۰۰ تومان میباشد

لطفا هنگام محاسبه مبالغ ترجمه به تبصره ها و هزینه های مذکور دقت نمائید.

با مجموعه رویال پرشین کیفیت،دقت و سرعت را تجربه کنید.